Logo
Icon Phone
Hotline: 09.246.99999

Infiniti JX

Infiniti JX35
Giá xe: 1,350,000,000 đ

Infiniti JX35

Mặc dù phiên bản khái niệm của các nhà sản xuất giới thiệu vào năm 2011-m. Thật thú vị, SUV cỡ trung, được gọi là Nissan Pathfinder, được chế tạo trên nền tảng giống như JX. Từ năm 2013, chiếc crossover từ Infiniti có sẵn để bán. Nó nhanh chóng trở nên phổ biến và đã mua, và có nhiều lý do cho việc này.

© 2012

4,989mm

2,901mm

09.246.99999