Logo
Icon Phone
Hotline: 09.246.99999

Morgan Plus six

Morgan Plus six
Giá xe: 5,000,000,000 đ

Morgan Plus six

Plus Six được đặc trưng bởi kỹ thuật và công nghệ tiên tiến được tích hợp bên dưới vẻ ngoài dễ nhận biết của nó. Đặc biệt lưu ý là nền tảng CX-Generation bằng nhôm cố định hoàn toàn mới hỗ trợ Plus Six. Được thiết kế và chế tạo để sử dụng cho các mẫu xe hiệu suất cao của Morgan, nền tảng CX-Generation giúp tăng 100% độ cứng xoắn so với nền nhôm mà Morgan đã sử dụng trước đó.

© 2020

3,890mm

1,756mm

09.246.99999